:گزارش سالانه “توقف ناقص سازی جنسی زنان در خاورمیانه” از فعالیت های انجام شده در خاورمیانه علیه تداوم ختنه دختران در این منطقه
بخشی از این گزارش به تلاش های فعالین ایران اختصاص دارد که در طول دو سال گذشته بی سابقه بوده است. علاقه مندان می توانند در لینک زیر گزارش را دریافت کنند.

http://www.stopfgmiran.com/wp-content/uploads/2015/11/Final-Narrative-Report-Stop-FGM-Mideast-Oct-2015_public.pdf

Final-Narrative-Report-Stop-FGM-Mideast-Oct-2015_public-1