آسیب شناسی ازدواج زودهنگام دختران

نوشتاری از جمشید میرزایی استاد جامعه شناسی آسیب شناسی ازدواج زودهنگام دختران زود شوهر دادن دختران الزاماً نتیجه‌اش کم کردن نانخور نیست با جاری شدن این عقد، خانواده جدیدی شکل می‌گیرد که سرپرستی آن بر عهده تازه داماد قرار می‌گیرد و بالتبع یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی دختر که اکنون در ذیل ادامه مطلب…

رفع ایراد ازدواج فرزندخوانده با سرپرست

زهرا سلیمانی در ضیافت افطار سازمان بهزیستی کشور در شیرخوارگاه آمنه که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور شهروندی و همچنین رئیس سازمان بهزیستی کشور برگزار شد مباحث مختلفی درباره کودکان تحت پوشش بهزیستی مطرح شد. در حالی ادامه مطلب…