کتاب راهنمای نوین سازمان بهداشت جهانی در موضوع ختنه زنان

این کتاب مشتمل بر توصیه هایی است که با هدف بهبود بخشی خدمات سلامت که به جمعیتی بیش از ۲۰۰ میلیون زن و دختر ختنه شده باید ارائه شود، تدوین شده است.

موارد مورد نیاز را از لینک های زیر دریافت کنید

راهنمای سازمان بهداشت جهانی

جداول دسته بندی شده

خلاصه

خط مشی

این مطلب اولین بار در کانال کمیسیون حقوق بشر اسلامی منتشر شده است.

Capture