Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/stopfgmiran/public_html/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/CF7DBPlugin.php on line 575
چهار سال زندان و ۱۰۰ هزار کرون جریمه نقدی برای پدر افغان به جرم تحمیل ازدواج به دخترش - ناقص‌سازی جنسی زنان

برای نخستین بار در  تاریخ قضایی سوئد افراد خانواده یک دختر جوان به اتهام «تحمیل زناشویی» مورد مجازات قرار گرفتند.
قانونی که «تحمیل زناشویی» را تبدیل به جرم نمود از ژوئیه سال ۲۰۱۴ در سوئد به مرحله اجرا گذاشته شد. اما این نخستین باری است که پرونده ای با استناد به این قانون در یک دادگاه سوئدی به مجازات ختم می شود.
بر اساس این قانون «تحمیل زناشویی» می تواند برای فردی که مرتکب آن شده است تا حداکثر ۴ سال زندان بدنبال داشته باشد. بر اساس این قانون فرقی نیز ندارد که «تحمیل زناشویی» در سوئد و یا خارج از سوئد صورت گرفته باشد.
این پرونده در دادگاه بدوی شهر لوند در جنوب سوئد در جریان بوده است و برادر، پدر و دوست پدر یک زن ۲۳ ساله ساکن شهر لندسکرونا به اتهام «تحمیل زناشویی» به او در افغانستان مورد محاکمه و پیگرد قانونی قرار گرفته بودند.
این سه نفر همچنین مت%۸