ترانه یک از هزار

ختنه دختران هنوز در برخی نقاط ایران رواج دارد. ازدواح کودکان نیز همین‌طور. «چیمن رحمانی»، خواننده‌ی خوش‌صدای اهل کرمانشاه این موضوعات را به زیبایی در این ترانه به تصویر کشیده است. چیمن رحمانی در این ترانه که «یک از هزار» نام دارد به موضوع ختنه‌ی دختران و ازدواج کودکان پرداخته ادامه مطلب…

زنان کوچک

ازدواج، ‌در سال‌های اخیر‌ در کشور، با فراز و نشیب‌های زیادی مواجه است. از سویی ازدواج جوانانی که  در شهرهای بزرگ و توسعه یافته از مرز سی سال میگذرد و از سوی دیگر ازدواج کودکان و نوجوانی که به تازگی به سن بلوغ رسیده اند ولی به لحاظ عاطفی و ادامه مطلب…