فراخوان از پژوهشگران فعال در زمینه ناقص سازی جنسی زنان در ایران

      گام به گام تا توقف ناقص سازی جنسی زنان در ایران از کلیه پژوهشگرانی که در این زمینه مطالعه داشتند تقاضا دارد که با ارسال پیام به این صفحه گروه را در گام های پیش رو حمایت کنند. از طرف دیگر در ماه آینده نشستی با مراجع ادامه مطلب…