Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/stopfgmiran/public_html/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/CF7DBPlugin.php on line 575
ختنه دختران Archives - ناقص‌سازی جنسی زنان

گزارشى درباره ختنه زنان در ميان عشاير لرستان در سال ١٣٠٧

از “یادداشت های لرستان” بخش ۲، نوشته دکتر رستگار، طبیب مخصوص اطفال مجله ناهید، شماره ۱۹، سال هشتم، ۳ مهر ۱۳۰۷ “نکته مهم دیگر که در بین زنان چادر نشین معمول است ختنه کردن دختران میباشد که از سن پنج الی نه سال باید انجام گیرد، تا ختنه نشود مسلمان ادامه مطلب…

ترانه یک از هزار

ختنه دختران هنوز در برخی نقاط ایران رواج دارد. ازدواح کودکان نیز همین‌طور. «چیمن رحمانی»، خواننده‌ی خوش‌صدای اهل کرمانشاه این موضوعات را به زیبایی در این ترانه به تصویر کشیده است. چیمن رحمانی در این ترانه که «یک از هزار» نام دارد به موضوع ختنه‌ی دختران و ازدواج کودکان پرداخته ادامه مطلب…