ناقص سازی جنسی زنان (FGM) در گرجستان

مقامات می گویند که آنها آگاه نبودند که گروه اقلیتی این عمل را انجام می داد. ترجمه رایحه مظفریان نویسنده Aida Mirmaksumova موسسه تحقیقات جنگ و صلح (IWPR) کشف کرده است که صدها دختر از جامعه قومی آوار (Avar) در شرق گرجستان مجبور به انجام ناقص سازی جنسی زنان شده ادامه مطلب…

ختنه دختران در میان اهل تشیع پاکستان

در این صفحه مطالب بسیاری در زمینه ناقص سازی جنسی زنان در ایران نوشته شده است. سعی شده که مطالب دیگری از تجربه های کشورهای دیگر نیز معرفی شود چرا که این تجربه ها می توانند در موارد مشابه بسیار کاربردی باشند. بیش از دو دهه است که ناقص سازی ادامه مطلب…