نادیده گرفتن ختنه زنان از ترس آبرو

نادیده گرفتن ختنه زنان از ترس آبرو

🥀چند مطلب کوتاه در مورد ختنه زنان از روزنامه های قدیمی منتشر کردیم. اما سوال همیشگی این بود که با وجود آگاهی دولت های پیش از انقلاب چرا در این زمینه سکوت شده است؟
چرا در دوران شاه کسی از ختنه زنان در ایران صحبتی نکرده است؟ مگر میشود از این موضوع هیچ خبرنگاری آگاهی نمیداشته و همه خبرها صرفا کوتاه و بوده باشند؟
تا اینکه این مصاحبه نظرمان را جلب کرد.
مشخص نیست که آیا دولت های آن زمان برای رفع این آسیب تصمیم جدی داشته اند یا خیر و یا اینکه آیا برای این معضل کاری انجام شده یا نه اما این را میتوانم بفهمیم که دعوت خبرنگارها به سکوت باعث ختنه شدن دختران بی گناه زیادی شده است.

اما حالا بعد از گذشت ده سال از شروع فعالیت ها در زمینه ارتقا آگاهی جامعه نسبت به خطرات ختنه دختران تابوها کنار رفته اند.
خانم هما سرشار در این مصاحبه میگویند که آن زمان رژیم از ترس آبرو نزد کشورهای همسایه جنوبی صدای این مسئله را در نیاورد. رژیم حتی تلاشی نکرد بفهمد همه آن کشورهای جنوبی همسایه تک تکشان درگیر ختنه زنان هستند…
ختنه زنان یا ناقص سازی جنسی زنان با آگاهی باید ریشه کن شود چون عملی اسلامی نیست…
.
@stopfgmemiran
#گامی_به_توقف
#ختنه_دختران #ناقص_سازی_جنسی_زنان #هما_سرشار

 

 

فیلم مستند تیغ و سنت؛ ناقص سازی جنسی زنان در جنوب ایران

فیلم مستند تیغ و سنت؛ ناقص سازی جنسی زنان در جنوب ایران

فیلم کوتاه تیغ و سنت؛ ناقص سازی جنسی زنان در جنوب ایران
این فیلم مصاحبه ایست با چند دایه (ختان) در منطقه سیریک که همچنان این سنت را حفظ کرده اند. برای اطلاع بیشتر از وضعیت ناقص سازی جنسی زنان در ایران به سایت زیر مراجعه فرمایید و عضو کمپین گام به گام تا توقف ناقص سازی جنسی زنان در ایران شوید. از رایحه مظفریان سازنده این فیلم کوتاه پیشتر پژوهشی با همین عنوان منتشر شده است که در بازار کتاب ایران قابل تهیه است.

Short film of Razor and Tradition was produced by STOP FGM Iran and directed by Rayehe Mozafarian who published the book with the same name and subject.
please visit www.stopfgmiran.com in English and Persian

please click here

لینک پخش فیلم در آپارات

http://www.aparat.com/v/HQlAn