استرالیا برای اولین بار ۳ نفر را به جرم ختنه دختران به زندان انداخت

استرالیا برای اولین بار ۳ نفر را به جرم ختنه دختران به زندان انداخت گاردین نوشت استرالیا در اولین حکم دستگاه قضایی خود در مورد جرم ختنه زنان و دختران، ۳ نفر را به زندان محکوم کرد. در این حکم یک مادر، یک پرستار و همچنین رهبر فرقه اسلامی بهره ادامه مطلب…

تداوم ناقص سازی جنسی دختران در بریتانیا

براساس گزارش های منتشر شده در سال 2015 تخمین زده شده که در بریتانیا ، حدود 60 هزار دختر بین سن 0-14 سال از مادرانی که خود قربانی ختنه (ناقص سازی جنسی) بوده اند متولد شده اند ( عاملی که ریسک در معرض ختنه قرار گرفتن این دختران را بالا ادامه مطلب…