پس از سالها تلاش در زمینه ارتقا آگاهی عموم با انتشار دفترچه ای آموزشی گامی دیگر برداشته شد:

دانلود فایل از طریق لینک زیر:

https://stopemiran.com/wp-content/uploads/2018/02/stopfgmiran.pdf

T.me/STOPFGMEMIRAN
www.stopfgmiran.com