Deprecated: Using ${var} in strings is deprecated, use {$var} instead in /home/stopfgmiran/public_html/wp-content/plugins/contact-form-7-to-database-extension/CF7DBPlugin.php on line 575
بررسی انحراف جنسی پدوفیلیا و ارتباط آن با ازدواج زودهنگام - ناقص‌سازی جنسی زنان

مطلب اختصاصی کمپین گام به گام تا توقف ازدواچ کودکان در ایران
پریسا تربتی
انحرافات جنسی (پارافیلی ها) انواع مختلفی را دربر می گیرد که شایعترین نوع آنها :
اختلال نمایشگری – یادگار خواهی- مالش دوستی – بچه بازی- آزار طلبی جنسی – آزارگری جنسی –نظربازی جنسی می باشند و پارافیلی های دفعی و حیوان دوستی که دونوع آخر کمتر شایع هستند.
بچه بازی :  (pedophilia)
بچه بازی در روانپزشکی ارتباط جنسی با اطفال زیر ۱۳سال است که %۹۵ موارد باجنس مخالف و %۵ درصد باجنس موافق می باشد. خطر تکرار رفتار زیاد است, بیمار از ارتباط جنسی با بزرگسالان می ترسد. ۱۰ تا ۲۰ درصد کودکان تا ۱۸ سالگی مورد تعرض این اختلال قرار می گیرند. آزار طلبی جنسی که عبارت است از کسب لذت جنسی از طریق قرارگرفتن درمعرض آزار روانی یا جسمی یا تحقیرشدن ( آزار طلبی اخلاقی) و آزارگری جنسی  درنتیجه ی ایجاد ناراحتی روانی یا جسمی برای کودکان است به نظر می رسد این دو تعریف فوق در بچه بازی نیز معمول باشد. شیوع این انحراف اغلب در مردان دیده می شود و در بعضی از موارد منجر به تجاوز به عنف می شود. ویژگی این اختلال وجود تکانه ها، خیالات یا اعمال جنسی غیرمعمول، منحرفانه و عجیب وغریب است. علت آن شناخته شده نیست لکن ممکن است یک استعداد زیست شناختی (الکتدوآنسفالوگرام غیرطبیعی، سطوح غیرطبیعی هورمون ها) به وسیله ی عوامل روانشناختی نظیر آزار در دوران کودکی تقویت شده باشد. طبق نظریه ی روانکاوی نابهنجاری های جنسی نتیجه تثبیت دریکی از مراحل روانی _ جنسی و یا تلاش برای دفع اضطراب اختگی می باشد. طبق نظریه ی یادگیری نیز ارتباط عمل با انگیختگی جنسی در دوران کودکی سبب یادگیری شرطی می شود.Unicef-child-wedding2
اعمال منحرف جنسی غالبا وسواسی هستند و بیماران به طور مکرر رفتارهای منحرفانه را انجام داده و قادر به کنترل این تکانه ها نیستند. در شرایط فشار روانی، اضطراب و افسردگی احتمال انجام رفتارهای منحرفانه افزایش می یابد. ممکن است بیمار راه حل های متعددی را برای توقف این رفتارها اتخاذ کند ولی عموما قادر به جلوگیری از آنها به مدت طولانی نبوده و کنش نمایی بعدی با احساسات قوی گناه همراه خواهد بود. روشهای درمانی با موفقیت متوسطی همراهند و راهکارهای درمانی عبارتند از: قرار دادن بیمار در یک واحد درمانی، گروه درمانی، روان درمانی بینش مدار، شرطی سازی بیزاری و داروهای آنتی آندروزن برای کاهش میل جنسی.
دیدگاه روانکاوی
تحلیل انحراف های جنسی : پدوفیل
انحراف پدوفیل یا بچه دوستی یک نوع ناراحتی روانی است که فرد منحرف به عوض آن که مفعول جنسی خود را به طور متعارف انتخاب نماید، ازکودکان کم سال اعم از دختر و پسر استفاده می کند و به این وسیله است که احساس جنسی و شهوی خود را ارضا می نماید. این انحراف اغلب در میان مردان وجود دارد و زنان به نسبت بسیار کمی به آن مبتلا می شوند. نوع شدید بچه دوستی آن گاهیست که این انحراف با سادیسم همراه شود که شخص فاعل کودکی را به عنوان مفعول انتخاب کرده و زجر و شکنجه می کند و گاهی هم به قتل می رساند. منحرفانی از این گروه به دو دسته تقسیم می شوند :سالخوردگان و جوانان.
سالخوردگانی که به بچه دوستی دچارند دارای شدت عمل و نحوه ی اعمال شکنجه آمیز نیستند. اینان بچه هایی را انتخاب کرده و با آلت جنسی شان بازی می کنند و آنان را وا می دارند که عمل استمنا را برای شان انجام دهند و این نهایت لذت جنسی برای آنها می باشد. اغلب علت ابتلای سالخوردگان به سبب فتور و نقصانی است که در نیروی جنسی شان حاصل شده و به این جهت از زن خود و یا زنان دیگر طرد شده و به کودکان پناه می برند. در سالخوردگان این انحراف کمتر با اعمال سادیستی همراه است مگر در مواقعی نادر و کم.
جوانانی که به این انحراف دچارند دوران پیش از بلوغ را تازه پشت سر نهاده و در آغاز جوانی و مراحلی بالاتر از آن می باشند. اینان در این راه از وقوع هیچ خطری باک و پروا نداشته و در عمل خود بسیار جدی هستند. به طور کلی اغلب افرادی محجوب و کمرو می باشند که به  هگام انتخاب مفعول جنسی که یک بچه است این حجب و کم رویی از میان می رود. از نقطه نظر روانکاوی این نوع منحرفان دارای عقده ی حقارت می باشند و به دو دسته  از لحاظ نحوه کار تقسیم می شوند:
دسته ی اول انهایی هستند که با کودکان به بازی می پردازند تا نیروی جنسی شان تحریک شود و پس از آن به استمنا، می پردازند و دسته ی دوم منحرفانی هستند که تماس را تا دخول ادامه می دهند. سادیستها و آزار دوستان در این دسته جای دارند که معمولا کودکان مفعول را به قتل می رسانند.
بچه بازها از لحاظ خوی و اخلاق و کردار با افراد عادی متفاوتند، کودک منش اند و همواره به دنبال هوس ها و اعمال کودک منشانه می روند. به ندرت کودکی خود به خود مفعول واقع می شود بلکه با وسایلی که از کنترل خودش خارج می باشد مفعول قرار می گیرد و به وسیله ی کسانی منحرف به چنین وضعی دچار می شوند. این عمل در میان معلمان – سرای دارها– خدمت کاران و نزدیکانی که با کودک رابطه ی زیادی دارند صورت می گیرد و شایعترین آن ها پدر و برادر هستند که دست به چنین اقدام خشن و بیمار گونه می زنند. انها مفعول جنسی در درجه دوم قرار دارد و انچه واجد اهمیت است میل جنسی می باشد.
در ایران سالانه بیش از ۴۱ هزار ازدواج زیر سن ۱۵ سال صورت می گیرد که با در نظر گرفتن مصلحت از سمت پدر یا ولی قهری کودک به خانه بخت فرستاده می شود. این که تا چه میزان بتوان نظری قاطع داد که ازدواج زودهنگام و رابطه کودک با همسر بزرگسالش می تواند نوعی از پدوفیلیا باشد همچنان مسکوت مانده است. اما جامعه جهانی به دلایل متعدد، ازدواج زودهنگام را نوعی کودک آزاری و محروم نگه داشتن کودک از تمام امکانات اجتماعی می دانند.
 


0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

Avatar placeholder

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *