روز ۶ فوریه، همایشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با ختنه زنان توسط سازمان وادی با همکاری یونیسف در مجلس کردستان عراق برگزار شد. در این مراسم رایحه مظفریان فعال در زمینه مبارزه با ختنه زنان پیرامون ناقص‌سازی جنسی زنان در ایران سخنرانی کرد.

 روز ۸ فوریه ۲۰۱۵، سازمان وادی و یونیسف دست آوردهای سال­‌ها تلاش خود را در زمینه مبارزه علیه ناقص سازی جنسی (ختنه) زنان در مجلس کردستان عراق ارائه دادند.

روز ۶ فوریه هر سال روز جهانی شیوع صفر درصدی ناقص سازی جنسی زنان نامگذاری شده است. به همین مناسبت سازمان وادی با همکاری یونیسف و کمیته امور بانوان مجلس کردستان عراق نشستی را در این زمینه در سالن همایش مجلس کردستان عراق در پایتخت- اربیل- برگزار کردند. ۷۰ نفر از مبارزین ناقص سازی جنسی زنان، وزرای پیشین، فعالان مدنی، سیاستمداران، خبرنگاران در این نشست حاضر شدند. همچنین بیش از ۲۰ رسانه، ۹ کانال تلویزیونی و تعدادی از روزنامه­ها این خبر را پوشش دادند. هدف از برگزاری این نشست توسط وادی این بود که تعدادی از فعالان خود در این زمینه را معرفی کند. همچنین یونیسف جوایزی را جهت تقدیر از این فعالان به ایشان تقدیم کرد.

10987730_796193940458467_4587251158941126295_o

رایحه مظفریان فعال در زمینه مبارزه با ختنه زنان مهمان ویژه این نشست بود و اطلاعاتی را در این زمینه در اختیار شرکت کنندگان قرار داد. او در زمینه ختنه زنان در کردستان و جنوب ایران اطلاعاتی را جمع آوری کرده و در کتابی با عنوان تیغ و سنت به چاپ رسانده است.

ناقص سازی جنسی زنان در ایران به طور رسمی ممنوع نیست اما قوانین ملی و بین المللی در این زمینه وجود دارد که در کتاب تیغ و سنت شرح داده شده­اند.

همچون سایر کشورهای اسلامی قوانینی در ایران وجود دارد که نقص عضو را مورد بررسی قرار داده­اند.

در سال ۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامی تغییراتی کرد در مورد قطع عضو نیز ماده از ۲۶۹ به ۳۸۷ و ۳۸۸ تغییر کرده است. سایر مواد مرتبط با این قانون نیز تغییرات جزیی داشته‌اند اما در اصل ماجرا:

ماده ۳۸۷: مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص و در غیر این صورت دیه و تعزیر مقرر در کتاب پنجم نعزیرات است.

ماده ۳۸۸: جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل، مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌های وارد بر منافع است.

ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: “دیه اعم از مقدر و غیر مقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر ننفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود.

اما در ایران قانون مشخصی وجود دارد که به قطع عضو اندام تناسلی زنان مستقیم اشاره کرده است:

در ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است که: “قطع و از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن، موجب نصف دیه کامل زن است و قطع و از بین بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد. در این حکم فرقی میان باکره و غیر باکره، خردسال و بزرگسال سالم و معیوب از قبیل رتقاء و قرناء نیست.

رتقاء= بسته و قرناء= استخوانی در فرج است که مانع از نزدیکی است، و الأفلاء، افلاء، یک نوع بیماری است که بعد از زایمان برای زن پیدا می‌شود که محل قابل بهره گیری نیست، هر چند بعضی افلاء را با قرناء یکی گرفته‌اند، ولی این دوتا یکی نیستند

تعريف« ارش »: مالي است که جاني در مقابل جنايت به مجني عليه مي پردازد در صورتي که براي آن جراحت يا صدمه، ديه تعيين نشده باشد و طبق ماده ٣٦٧ قانون مجازات اسلامي براي آن عضو شرعا ديه ای معين نشده باشد.

همین قوانین محدود اگر جدی گرفته شود می­تواند برای آگاه سازی و جلوگیری انجام این عمل در نقاط پر خطر به کار آیند اگرچه طبق کنوانسیون حقوق کودک ایران موظف است در این زمینه اقدامات جدی­تری انجام دهد.