یک مطالعه پژوهشی جدید دیگر در ایران

یک مطالعه پژوهشی جدید دیگر در ایران

یک مطالعه پژوهشی جدید دیگر در ایران
مطالعه جدید دکتر عثمان محمودی نشان می دهد که ناقص سازی جنسی زنان بر روی رضایتمندی جنسی زوجین تاثیرمی گذارد. این مطالعه روانشناسی نشان می دهد که مردانی که با زنان ختنه شده ازدواج می کنند از عدم کارآمدی رابطه جنسی، از عدم رضایت زناشویی رنج می برند و میزان سلامت روانی در این زوج ها بسیار پایین تخمین زده شده است.
یادمان باشد حتی یک قربانی هم زیاد است.

http://www.stopfgmmideast.org/new-study-from-iran-female-genital-mutilation-impedes-mens-well-being/couples-victim-FGM-Kopie-