پیشتر وضعیت ازدواج زودهنگام در شهرستان بستک و ختنه دختران در استان هرمزگان در دو صفحه گام به گام تا توقف ازدواج زودهنگام و گام به گام تا توقف ناقص سازی جنسی زنان در ایران در گزارش هایی اطلاع رسانی شد. با افتخار و در جهت کوشش در زمینه کاهش هردو معضل در جامعه ایران دومین نشست در بستک در تاریخ ۲۷ مرداد ماه با مشارکت اداره کل بهزیستی و مرکز مشاوره و روان پردیس برگزار خواهد شد.
طبق برنامه ریزی های انجام شده از شیوخ و سایر دست اندرکاران شهرستان دعوت به عمل آمد11822716_823379104448956_1379225504980916406_nه و قرار است در این جلسه شرکت کنند.

یادمان باشد حتی یک قربانی هم زیاد است